Haccın farzları ve Açıklamaları


Haccın farzları ve Açıklamaları

Haccın farzları ve Açıklamaları

Haccın farzları ikidir.
1 – Arafatta vakfede bulunmak
2 – Kâbe’yi tavaf etmek
Bu ikisi yapıldığı takdirde hac tamam olur. Aksi halde fasit olur. (Bozulur).
Haccedip bu farzları yerine getirmek isteyen mükellef, Zilhiccenin dokuzuncu arefe günü öğleden hemen sonra (zeval vakti) başlamak üzere, Kurban bayramının birinci (yani Zilhiccenin onuncu) günü tan yeri ağarmasına kadar olan
zaman içinde herhangi bir anda Arafatta vakfede bulunmasıdır. (Velevki bir dakika bile olabilir.)
Yukarıdaki izahı yapılan zamanın dışında yapılan vakfe caiz olmaz.
Arafatın ortasında Cebeli Rahme denilen bir yer vardır. Burada kıbleye karşı yapılan dua efdaldir.
Arafatta hiramlar içinde milyonlarca Müslümanın yaptıkları dua ve niyazlar Rahmet denizlerinin dalgalanmalarına vesiledir. Arafatta vukufdan sonra Kâbe-i Muazzama tevafı ziyarette bulunur. Bu tavaf yedi defa Kabenin etrafında dolaşmıştır. Bunun dört şartı (devir) farzdır.
Dipnot 1. Tirmizi Kitabul Hac.
Bunu yapınca hac tamamlanır. Diğer üçü ise vâciptir.
Kâbe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme şehrindedir. Allah‘ın emri ile ilk defa Hz. Adem (a.s.) tarafandan yapıldığı, daha sonra İbrahim (a.s.)’in yenilemek suretiyle inşa ettiği dört köşeli mübarek bir binadır. Allah’ın evi tabir edilen mukaddes bir makamdır. Bütün Müslümanların kıblegâhıdır. Buraya (Beyrutullah) (Beyti Muazzama)
(Kâbe-i Muazzama) (Beyti Atik) gibi isimler verilmiştir. Zemzem kuyusu ve Makamı İbrahim’i içine alan, büyük bir mescidin (Mescidi Haram) ortasındadır.
Haccın farzları ve Açıklamaları

Yorum Bırakın

*