Kadınların Özel Hallerinde Tavaf Yapması


Kadınların Özel Hallerinde Tavaf Yapması

Kadınların Özel Hallerinde Tavaf Yapması

İslâm âlimleri, âdet ve lohusalık kanamalarının Kâbe’yi tavaf dışında hac ibadetlerinden hiçbirine engel olmadığı konusunda görüş birliğine varmışlardır.34
Bilindiği gibi hacda yapılan tavaflar üç tanedir :
1- Kudûm tavafı : Mâlikî mezhebinde vâcip, diğer mezheplere göre sünnettir.
 2- İfada (ziyaret) tavafı: Bütün mezheplerin ittifakı ile haccın rükünlerindendir.
 3- Veda tavafı: Mâlikî mezhebinde sünnet, diğer mezheplere göre vâciptir.
İfada tavafından önce âdet gören bir hanım, temizleninceye kadar ihramlı olarak bekler, sonra tavafını yapar. Âdetli iken tavaf yaparsa, üç mezhebe göre bu tavafı geçersiz olur. Temizlendikten sonra ifada tavafını yapmak zorundadır. Bu tavafı yapmadan memleketine dönerse bir rüknü yerine getirmediği için haccı tamam olmaz. Temizlendikten sonraki herhangi bir tarihte bu tavafı yapmak zorundadır. Aksi takdirde haccı tamam olmaz. Hanefî mezhebine göre ise temizlenmeden önce ifada tavafını yapan bir hanım günah işlemiş olur. Tahrimen mekruh olarak tavafı geçerli kabul edilir. Bununla birlikte bu fiili sebebi ile ceza kurbanı kesmesi icap eder.
Âdet veya lohusalık kanaması gören bir hanım, veda tavafını yapmadan Mekke’den ayrılabilir. Çünkü Efendimiz (a.s), Safiyye validemize böyle emretmiştir. Şâfiî ve Hanbelî’lere göre Mekke binalarını geçip ayrılmadan temizlenirse dönüp gusül abdesti alarak tavafını yapması gerekir. Yapmadığı takdirde bir ceza kurbanı kesmelidir. Mekke’den ayrıldıktan sonra temizlenirse herhangi bir şey gerekmez.

34-Nevevi, el-Mecmu’, II/386; Buhuti, Keşşafu’l-kına’, I/197; İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, III/539.

Yorum Bırakın

*